X

पंचरत्न वधूवर सूचक केंद्र वधूवरांना सुवर्ण संधी देत आहे

पाच राज्यात हजारो कुटुंबात लोकप्रिय

असलेला वधूवर विशेषांक

दि. 23 जुलै 15 रोजी प्रसिद्ध होत आहे

फोटोसह माहिती रु. 400/- फक्त

फोटो व माहिती एकाच ठिकाणी शुल्क रु. 800/- फक्त

नावनोंदणीची अंतिम तारीख 15 जुलै 2015

अधिक माहितीसाठी आपल्या नजीकच्या शाखेशी संपर्क साधा किंवा

मुख्यालयात संपर्क साधा

फोन नं : 0231-2621001

वेळ स. 11 ते सायं. 6 पर्यंत

 

 

 

  heart smiley

Future Bride -

Future Grooms -

Advertise:

Your Add Hear Your Add Hear Your Add Hear