X

|| श्री ||

पंचरत्नच्या नेटवरील सर्व सभासदांना महत्त्वाची सूचना सरकारच्या नवीन नियमानुसार आपला आय डी प्रुफ आपल्या प्रोफाईल वर अपलोड करणे बंधनकारक आहे. उदा : आधार कार्ड, pan card, निवडणुक ओळख पत्र, पासपोर्ट, लायसन इ. पैकी एक आवश्यक आहे

तरी सर्वांनी सहकार्य करावे   

 

अधिक माहितीसाठी  

फो:0231-2621001 वेळ : स. ११.१५ ते सा. ६ प. 

Welcome To panchartna Vivah
Future Bride -

Future Grooms -

Advertise:

Your Add Hear Your Add Hear Your Add Hear