X

ब्राह्मण वधूवर विशेषांक

दि. 1 मे १७ रोजी प्रसिद्ध झाला आहे. या अंकात २७१ वर व ९६ वधु अशी ३६७ स्थळाची नोंद आहे. हा अंक वेबसाईट वर magazine या फोल्डर वर  पाहता येईल. या स्थळांचे संपर्क नंबर मोफत मिळतील 

नाव नोंदणी व अधिक माहितीसाठी

फो:0231-2621001

 वेळ : स. ११.१५ ते सा. ६ प. अथवा आपल्या

नजीकच्या शाखेशी संपर्क करावा.

Welcome To Panchratna Vadhu-Var Suchak Kendra
--Future Brides--

--Future Grooms--

     
     
  User ID
  Password