X

पंचरत्नच्या नेटवरील सर्व सभासदांना महत्त्वाची सूचना सरकारच्या नवीन नियमानुसार आपला आय डी प्रुफ आपल्या प्रोफाईल वर अपलोड करणे बंधनकारक आहे. उदा : आधार कार्ड, pan card, निवडणुक ओळख पत्र, पासपोर्ट, लायसन इ. पैकी एक आवश्यक आहे

तरी सर्वांनी सहकार्य करावे   

अधिक माहितीसाठी  

फो:0231-2621001 वेळ : स. ११.१५ ते सा. ६ प. 

Welcome To Panchratna Vadhu-Var Suchak Kendra
--Future Brides--

--Future Grooms--

     
     
  User ID
  Password