X

पंचरत्न संस्थेचा

ब्राह्मण वधुवरांचा विशेषांक

दि. 18 जानेवारी 2018 रोजी प्रसिद्ध  झाला .

या अंकात एकूण २०४ वर व ७६ वधू

अशी एकूण २८० वधुवरांची 

माहिती व फोटो प्रकाशित

     करण्यात आले आहेत. 

     

 अधिक माहितीसाठी

फो:0231-2621001

 वेळ : स. ११.१५ ते सा. ६ प.

अथवा आपल्या नजीकच्या

शाखेशी संपर्क करावा.

Welcome To Panchratna Vadhu-Var Suchak Kendra
--Future Brides--

--Future Grooms--

     
     
  User ID
  Password